Beste leden,

Zoals velen wellicht al weten wordt per 1 januari 2014 de Drank- en Horecawet gewijzigd. Vanaf die datum mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer worden verkocht. Ook mogen jongeren tot hun 18de geen alcohol bij zich hebben in het openbaar (bijvoorbeeld op straat, in de kroeg, op een station). Wij sturen u deze brief om duidelijkheid te geven over de gevolgen van deze wetswijziging voor het alcoholbeleid van de Reedeurpenarren.

We zijn trots op onze grote, actieve vereniging, met leden van alle leeftijden. Graag willen we ook in de toekomst de leden tussen de 16 en 18 jaar de kans blijven bieden om de carnavalsavonden bij te wonen.

Wij menen dat dit mogelijk is met naleving van onderstaande 5 regels:

  1. Toegang uitsluitend voor leden vanaf 16 jaar en voor (niet-)leden vanaf 18 jaar. (ledenkaart en geldig legitimatiebewijs verplicht)
  2. Géén alcoholgebruik en –bezit door leden onder de 18 jaar.
  3. Alcoholgebruik en –bezit door leden onder de 18 jaar leidt tot onmiddellijke uitzetting en inname van de lidmaatschapskaart. Let op: dus ook het doorgeven van alcohol aan jongeren onder de 18 is ten strengste verboden.
  4. Inname van de lidmaatschapskaart betekent géén toegang tot alle feesten van de Reedeurpenarren tot 18 jarige leeftijd.
  5. Wil je lid worden? Dit kan vanaf 16 jaar door je minimaal 1 week van te voren aan te melden bij andre@reedeurp.nl  . Je ledenkaart kan je bij een van onze carnavalsavonden ophalen met je legitimatiebewijs.

De gemeente zal op handhaving van deze wet gaan controleren. Dit betekent o.a.: voor het drinken van alcohol in het openbaar krijgen jongeren van 16 tot 18 jaar een boete van € 90,-. Jongeren onder de 16 jaar krijgen de helft opgelegd: € 45,-. Mocht de controle in Gasterij Vergeer plaatsvinden, dan kan Gasterij Vergeer een boete van € 1360,- opgelegd krijgen. Bij herhaling kan besloten worden de horecavergunning in te trekken.

Wij, als bestuur, realiseren ons dat deze wijziging alleen kan worden uitgevoerd en gehandhaafd met de volledige medewerking van onze leden! Wij rekenen op u!!!

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft, kunt u deze mailen naar bestuur@reedeurp.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren of contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de Reedeurpenarren