Als u klikt op de link treft u de notulen van de ledenvergadering aan van 12 mei j.l. : Notulen ledenvergadering 2017