Carnavalsvereniging de Reedeurpenarren
Prins Jot van Reedeurp 2023 / 2024

Privacystatement van De Reedeurpenarren

Carnavalsvereniging De Reedeurpenarren verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens. In ons privacystatement vind je welke persoonsgegevens we bewaren, waar we de persoonsgegevens voor gebruiken en waarom we deze persoonsgegevens verzamelen. De meest recente versie van het privacystatement is hier te vinden.

Versie 2 | september 2019

Persoonsgegevens die wij online verwerken

Op onze website www.reedeurp.nl kun je een contactformulier invullen om bijvoorbeeld een vraag te stellen of om een klacht in te dienen. Als je het contactformulier invult en verstuurt, ontvangen wij:

-       jouw naam;

-       jouw e-mailadres.

Op het moment dat je onze cookies accepteert, slaan wij ook jouw internetbrowser op en het apparaat waarmee je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om de prestaties van onze website te meten in Google Analytics. Jouw IP-adres wordt niet gemeten tijdens je bezoek aan onze website. We hebben Google Analytics geïmplementeerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, gepubliceerd op 6 maart 2018. Je bezoekt onze website dan ook anoniem.

 

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In principe verzamelen wij geen persoonsgegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of een verzorger. Helaas is het voor ons moeilijk om te controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Daarom raden wij ouders en verzorgers aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen. Denk je dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een kind zonder jouw toestemming? Dan kun je een e-mail sturen naar pr@reedeurp.nl.  Wij verwijderen dan de informatie.

 

Waarom verzamelen wij online persoonsgegevens?

We hebben de volgende redenen om gegevens te verzamelen:

  1. Wij hebben jouw naam en e-mailadres nodig om de contactaanvraag te beantwoorden.
  2. Wij willen graag weten op welke internetbrowser je zit en van welk apparaat je gebruikt maakt. Met deze informatie kunnen      wij onze website verbeteren.
  3. Met inzicht in welke webpagina’s bezocht worden, kunnen we onze diensten afstemmen op de wensen van onze bezoekers.

 

Cookies en andere functionaliteiten

Reedeurp.nl maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, telefoon of tablet, zoals Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox et cetera. Er bestaan verschillende soorten cookies:

-       Functionele cookies: cookies die ervoor zorgen dat de website werkt.

-       Analytische cookies: cookies die inzicht geven in hoe bezoekers gebruik maken van een website.

-       Advertising cookies: deze cookies houden bijvoorbeeld bij hoe vaak promotionele content is bekeken en voorkomen dat je te vaak dezelfde advertentie ziet.

 

Reedeurp.nl maakt gebruik van alle hierboven genoemde cookies. Maar wij gebruiken de cookies alleen voor een technische reden. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld dat de website goed werkt en dat wij de website kunnen optimaliseren. Ook plaatsen we cookies die bijhoudt hoe je over de website heen ‘surft’. Met deze cookies kunnen wij geanonimiseerd bekijken welke content bezoekers belangrijk vinden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij jou geïnformeerd over de cookies. Ook hebben wij jouw toestemming gevraagd om de cookies te plaatsen. Wil je niet meer dat wij de cookies van jouw bezoek opslaan? Dan kun je je afmelden voor de cookies door jouw internetbrowser zó in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Bekijk hier hoe dat werkt: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

 

Op onze website worden ook cookies geplaatst door YouTube. Dat komt doordat er een YouTube filmpje op onze website staat. YouTube onthoudt welke filmpjes je hebt bekeken en gebruikt dit om andere voorkeuren te laten zien.

 

We verzamelen de volgende cookies:

-       Advertising DoubleClick (Youtube);

-       Website Analytics (Google Analytics);

-       Sociale Media (Facebook).

 

Foto’s en video’s

De Reedeurpenarren mag foto’s, film- en geluidopnames maken bij bijeenkomsten en/of evenementen (ook in de openbare ruimte) en mag deze media publiceren op de website, sociale media en/of in haar communicatie uitingen (waaronder ‘de Reedeurper’). Het is voor De Reedeurpenarren niet toegestaan om jouw naam te noemen door middel van een beschrijving of een tag, zonder hiervoor jouw persoonlijke toestemming te hebben. Als je een ‘redelijk belang hebt om je tegen de publicatie van je portret te verzetten of als er media van jou ongewild is gepubliceerd, neem dan contact op met pr@reedeurp.nl. Wij verwijderen dan de betreffende media.

 

Ledenadministratie

De Reedeurpenarren legt ook persoonsgegevens vast die nodig zijn voor het ledenbestand. Op deze manier kunnen we de relatie aangaan en onderhouden met jou en onze leden, tevens kunnen we jou informeren over bijeenkomsten en evenementen. Voor het ledenbestand worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd; volledige naam, roepnaam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, datum van inschrijving, bankgegevens, en eventuele partner. Voor de verwerking van het ledenbestand gebruiken wij de software van e-boekhouden en PolderSoft, met deze derde partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

De Reedeurpenarren mag een volledige lijst met naam een geboortedatum van zijn leden beschikbaar stellen aan alle medewerkers en/of vrijwilligers die de (toegangs)controle en de veiligheid van jou en de (andere) leden waarborgen voor, tijdens en na bijeenkomsten en/of evenementen. Na het evenement wordt de volledige lijst binnen 48 uur vernietigd.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Reedeurpenarren maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die gevolgen kunnen hebben voor personen. Een geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een computerprogramma of een computersysteem een besluit maakt.

 

 

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De Reedeurpenarren bewaart de gegevens niet langer dan nodig is.

-       Als je ons een contactaanvraag stuurt met daarin jouw naam en e-mailadres, beantwoorden wij die aanvraag. Als het mailverkeer is gestopt, verwijderen wij jouw gegevens na 1 maand.

-       Als je je uitschrijft als lid worden de persoonsgegevens na verwerking volledig uit ons systeem verwijderd. De verwerkingstijd is maximaal 1 maand.

-       De gegevens van jouw internetbrowser en apparaat bewaren wij maximaal 3 maanden.

 

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

De Reedeurpenarren verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan partijen die ons helpen bij optimaliseren van onze diensten of aan partijen waaraan wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen. Met bedrijven die de gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staat:

-       dat wij verwachten dat onze partners op dezelfde manier met de gegevens omgaan als wij;

-       dat wij willen weten welke personen er binnen de organisatie bij de gegevens kunnen.

 

Ik wil mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als wij persoonsgegevens van jou hebben, heb je een aantal rechten:

-       Je mag jouw persoonsgegevens inzien.

-       Je mag jouw persoonsgegevens wijzigen.

-       Je mag jouw persoonsgegevens laten verwijderen.

-       Je mag jouw toestemming om persoonsgegevens te verwerken intrekken.

-       Je mag ons vragen om alle gegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of naar een andere instantie toe te sturen.

 

Als je gebruik wilt maken van één van deze rechten, kun je een e-mail sturen naar pr@reedeurp.nl. Om er zeker van te zijn dat jij de persoon bent die het verzoek heeft aangevraagd, vragen wij jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Deze gegevens hebben wij niet nodig. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

 

Vind je dat wij niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. Deze partij heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt de klacht via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons indienen.

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

De Reedeurpenarren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gezien de beperkte grootte van onze (vrijwillige) organisatie hebben wij geen specifieke functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pr@reedeurp.nl. 

E-mailen
Map
Info
Instagram